YWC Reunion ครั้งที่ 8 : เพราะเข้าค่ายแล้วไม่มีวันจบ พวกเราจึงกลับมาพบกันใหม่

งาน YWC Reunion ครั้งที่ 8 จัดขึ้นที่ W District ตึก E88 ชั้น 2 ห้อง เอ้กอีเอ้กเอ้ก (Chicken) ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 17.00 – 23.00 น.