การเรียนภาษาที่ Wall Street English

การเรียนภาษาที่ Wall Street English

หลังจากที่จัดการ ชำระค่าเรียน เสร็จเรียบร้อย เราจะยังไม่สามารถเรียนได้เลยในทันที ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศเสียก่อน ซึ่งการปฐมนิเทศก็คือการอธิบายภาพรวมของ “วิธีการเรียนรู้” หรือ “วิธีการเรียนการสอน” เพื่อให้เราเข้าใจ สามารถทำตามได้ และเกิดการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษในท้ายที่สุด

ความสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษที่ Wall Street มี 2 อย่าง คือ

1. Speaking English Center

เป็นการเรียนภาษาอังกฤษผ่านคอมพิวเตอร์ โดยใช้วิธีการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ คือ เริ่มจากการฟัง แล้วพูดตาม (เป็นคำ) การพูดประโยคง่าย ๆ การอ่าน และการเขียน ตามลำดับ

ซึ่งการเขียน เราจะต้องแยกออกมาทำแบบฝึกหัดในหนังสือตาม Level โดยหนังสือ 1 เล่ม เท่ากับ 1 Level

ใน 1 Level มี 4 Units และในแต่ละ Unit ประกอบไปด้วย 3 Lessons

2. Encounter

เมื่อเราเรียน Speaking English Center ครบ 3 Lessons ของแต่ละ Unit แล้ว เราจะต้องไปเข้า Encounter ของ Unit นั้น ๆ เพื่อให้คุณครูเจ้าของภาษาประเมินผลการเรียนของเรา ว่าเราจะได้ “ไปต่อ” (Continue) หรือต้องกลับไป “เรียนซ้ำ” (Repeat)

** Personal Tutor แนะนำว่าควรจอง Encounter ไว้ตั้งแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเรียน Lesson แรกของ Unit นั้น ๆ **

นอกจากการเรียนหลักแล้ว Wall Street English ยังมีกิจกรรมเสริมเพื่อให้เราได้เรียนรู้และฝึกฝนภาษาอังกฤษอีกมากมาย ซึ่งก็สำคัญไม่น้อยไปกว่าการเรียนหลักเลย

เพราะเมื่อเราได้ร่วมกิจกรรมก็เท่ากับว่าเราได้ “ใช้” ภาษาอังกฤษ และเมื่อเราใช้ภาษาอังกฤษบ่อย ๆ เราก็จะเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้น

โดยกิจกรรมเสริมที่ทาง Wall Street English ออกแบบไว้ให้มีทั้งหมด 5 รูปแบบ

1. Complementary Class

คลาสเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการทำงาน การท่องเที่ยว เพื่อการเรียนต่อ หรือเพื่อติดต่อธุรกิจ โดยจะเป็นคลาสเล็ก ๆ ที่มีแต่เพื่อน Level เดียวกับเรา ไม่เกิน 8 คน (ต้องจองล่วงหน้า)

2. Social Club

คลาสฝึกภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมสนุก ๆ หรือการ Workshop ที่น่าสนใจ ฝึกร่วมกับเพื่อน Level เดียวกัน ไม่เกิน 15 คน (ต้องจองล่วงหน้า)

3. English Corner

คล้ายกับ Social Club ต่างกันตรงที่จะฝึกร่วมกับเพื่อน ๆ ต่าง Level จำนวนมาก และสามารถ Walk in ได้เลย ไม่ต้องจอง

4. Special Activity

กิจกรรมพิเศษที่มีเกือบทุกเดือน สลับกันไป เช่น การจัดแฟชั่นโชว์ จัดฮาโลวันปาร์ตี้ เป็นต้น

5. Wall Street English Channel

คลาสฝึกการพูดและการฟังภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษาแบบ Online

Keys to Success

และเพื่อการเรียนที่ประสบความสำเร็จ Wall Street English แนะนำไว้ดังนี้

1. เรียนให้ได้อย่างน้อย 1 Lesson ทุกครั้งที่มา Center (Wall Street English)
2. เข้า Encounter ทุก 2-3 สัปดาห์
3. เข้า Complementary คลาส Unit ละ 1 ครั้ง
4. Social Club ก็เช่นกัน
5. เมื่อมีคำถาม (ยกมือ) สอบถาม Personal Tutor ได้เสมอ
6. ใช้บรรยากาศใน Center ให้เป็นประโยชน์ ด้วยการฝึกฝนให้มากที่สุด
7. เพราะเมื่ออยู่ใน Center ต้องสื่อสารกันเป็นภาษาอังกฤษเสมอ


เราตั้งใจเขียนบล็อก “เรียนภาษาอังกฤษ Wall Street” เพื่อบันทึกการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของตัวเอง อีกอย่างคือเราอยากแชร์ประสบการณ์เป็นตัวอย่าง เผื่อใครสนใจเรียนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะที่ Wall Street เหมือนกันจะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

หวังว่าบทความในหัวข้อนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะ