แนะนำวิธีเตรียมตัวสอบ ก.พ. (ภาค ก.)

ก.พ. คือ คณะกรรมการที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (HR จากฝั่งรัฐบาล)

การสอบ ก.พ. จึงเป็นการสอบวัดความรู้เพื่อเข้าสมัครเข้าทำงาน โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

ภาค ก การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ภาค ข การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และ
ภาค ค การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ซึ่งเมย์ได้มีโอกาสไปสอบก.พ. (ภาค ก.) มา จึงอยากนำข้อมูลมาแชร์ประสบการณ์สำหรับคนที่สนใจ

การสมัครสอบ ก.พ.

สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

สมัครเสร็จแล้ว ปริ้นท์เอกสารไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ปริ้นท์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบในวันที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด

วิธีการเตรียมตัว สอบ ก.พ.

เมย์เตรียมตัวโดยการลองทำข้อสอบย้อนหลังของปีที่ผ่านมา อย่างละ 1 รอบ

แบบทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย

แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ

การแต่งกาย วันสอบกพ.

การแต่งกาย ห้ามเสื้อไม่มีแขน กางเกงขาสั้น (ยกเว้นเครื่องแบบ) และรองเท้าแตะ

นอกนั้นได้หมด นั่นหมายถึง ผู้หญิงใส่กางเกงยีนส์ไปสอบก็ได้ ใส่รองเท้าผ้าใบก็ได้ ใส่เสื้อยืด เสื้อโปโลก็ได้

สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ

มีแค่บัตรประจำตัวสอบ (ปริ้นท์จากเว็บ) บัตรยืนยันตัว เช่น บัตรประชาชน ปากกา ดินสอ ยางลบ และกระเป๋าสตางค์ใบเล็ก

ไม่อนุญาตให้นำกบเหลาดินสอเข้าห้องสอบ (ไม่รู้ว่าห้ามไส้ดินสอกดด้วยหรือเปล่า)

นาฬิกาข้อมือนำเข้าห้องสอบได้ แต่ต้องถอดและวางไว้ใต้เก้าอี้เช่นเดียวกับกระเป๋าสตางค์

ไม่อนุญาตให้นำโทรศัพท์ หรือกระเป๋าใดใด (นอกจากกระเป๋าสตางค์) เข้าห้องสอบ

อนุญาตให้เข้าห้องสอบก่อน 30 นาที

แนวข้อสอบภาค ก

มีทั้งหมด 2 ชุด

(1) ความสามารถทั่วไปและภาษาไทย จำนวน 60 ข้อ (2 ชั่วโมง)

(2) ภาษาอังกฤษ จำนวน 25 ข้อ (40 นาที)

อย่าลอกกัน เพราะข้อสอบคนละชุด สังเกตได้จากสีกระดาษคำตอบของคนที่นั่ง ซ้าย – ขวา – หน้า – หลัง จะได้คนละสีกับเรา

แนะนำวิธีเตรียมตัวสอบ

ข้อสอบตรรกะและอนุกรม นอกจากการบวกลบคูณหารแล้ว ฝึกทำโจทย์อนุกรม ตรรกะ ตัวแปร ซับเซต แล้วก็เทียบบัญญัติไตรยางค์ไปด้วย ในข้อสอบจะมีตัวอย่างโจทย์ให้ทำความเข้าใจก่อนลงมือทำจริง อย่าลืมทำความเข้าใจอีกครั้งก่อนลงมือทำข้อสอบ

ข้อสอบภาษาไทยส่วนใหญ่เป็นการอ่านจับใจความ การสรุปประเด็น แล้วก็ให้ประโยคสั้น-ยาวมาให้เราเรียงใหม่แล้วตอบว่า ประโยคไหนคือประโยคที่ 1 หรือ 2 หรือ 4 ประมาณนั้น

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านบทความในชีวิตประจำวันเยอะ ๆ เริ่มจากง่าย ๆ จากเรื่องราวที่เราสนใจ ไม่ต้องเปิด Dictionary ตลอดเวลา เปลี่ยนมาเป็นการอ่านเพื่อทำความเข้าใจหรือจับใจความจากบริบทที่เขาให้มาแทน


เมย์ได้มีโอกาสลงสนามสอบเมื่อปี 2016 ไม่แน่ใจว่าเมื่อเวลาผ่านไป รูปแบบการสมัคร และแนวการสอบ จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร แต่ก็หวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจ ไม่มากก็น้อยนะคะ

สนใจเรื่องผิว สกินแคร์ การเงิน การเดินทาง การใช้ชีวิต และการจดบันทึก