คนทำงานเก่งใช้สมุดกราฟ

เพราะการใช้สมุดกราฟทำให้เราสามารถจดบันทึกได้เป็นระเบียบมากกว่า วาดกราฟหรือแผนภูมิประกอบได้ง่าย และที่สำคัญคือทำให้เราได้เรียบเรียงตรรกกะความคิด เราจึงต้องเรียนรู้และฝึกใช้สมุดกราฟ