About

About

เบญจภรณ์ สวัสดี (เมย์)
Benjaporn Sawasdee (May)

ชอบเรียนรู้ ทำความเข้าใจ และบอกต่อเรื่องราว

สนใจเรื่องการทำงาน การใช้ชีวิต การทำคอนเท้นท์ การตลาด และดิจิทัล

ประวัติการทำงาน

 • YouTuber ช่อง Minimayy Blog (April 2018 – Now)
 • Producer รายการ เจ้าป่าเข้าเมือง (Feb 2018 – Jan 2019)
 • Digital Marketing Project Manager บริษัท เพนกวินดิจิทัล จำกัด (Jun 2017 – April 2018)
 • Event Co-ordinator  บริษัท เด็กดีอินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (Feb 2016 – Jun 2017)

ประสบการณ์อื่น ๆ

(2018)

 • Content Writer โครงการ The Future of Startup ของสมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน
 • บรรยายหัวข้อ “วิธีสร้าง Contents” ให้ฑันตแพทย์ และฑันตาภิบาล ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่)

(2017)

 • ทีมผู้จัดงาน YWC Reunion ครั้งที่ 8
 • Volunteer งาน WordCamp Bangkok 2017
 • ผู้ประสานงาน Future Is Now (Beta)

(2016)

 • ทีมผู้จัดงาน YWC Content Meetup ครั้งที่ 1
 • ทีมผู้จัดงาน YWC Marketing Meetup : MKT is now (ครั้งที่ 1)
 • ผู้จัดงาน Code Mania 11 : Raise the bar ของสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย
 • ทีมผู้จัดค่าย Young Webmaster Camp ครั้งที่ 13 (ประสานงานวิทยากรและสปอนเซอร์)

ประวัติการศึกษา

 • ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา (จังหวัดหนองคาย)
 • มัธยมศึกษา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร (จังหวัดหนองคาย)
 • อุดมศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์