คนทำงานเก่งใช้สมุดกราฟ

หนังสือ ทำไมคนทำงานที่เก่งที่สุดถึงใช้สมุดกราฟ

ผู้เขียน ทะคะฮะชิ มะซะฟุมิ
ผู้แปล วีรวรรณ จารุโรนจ์จินดา
สำนักพิมพ์ We Learn
ราคา 220 บาท

เพราะการใช้สมุดกราฟทำให้เราสามารถจดบันทึกได้เป็นระเบียบมากกว่า วาดกราฟหรือแผนภูมิประกอบได้ง่าย และที่สำคัญคือทำให้เราได้เรียบเรียงตรรกกะความคิด

สรุปวิธีใช้สมุดกราฟ

1. ใช้สมุดกราฟขนาด A4 ขึ้นไป เพราะเป็นขนาดกระดาษมาตรฐาน ใช้จดข้อมูลได้มากกว่า เนื่องจากเราควรจด 1 หน้าต่อ 1 เรื่อง (แต่ถ้าใช้สมุดขนาด B5 ให้ใช้ 1 หน้าคู่ ต่อ 1 เรื่อง)

2. ใช้กระดาษในแนวนอน ทำให้เห็นภาพรวมมากกว่า

3. ขีดแบ่งเส้นในหน้ากระดาษ เริ่มจากส่วนบนสุด เว้นไว้ประมาณ 3-5 เซนติเมตร สำหรับเขียนหัวเรื่องและสรุปประเด็น หลังจากนั้นแบ่งพื้นที่ข้างล่างเป็นแนวตั้ง 3 ส่วนเท่า ๆ กัน จากซ้ายไปขวา ข้อเท็จจริง สิ่งที่วิเคราะห์ได้ และแนวทางปฏิบัติ

4. ใช้ปากกาไม่เกิน 3 สี ก็คือ จดด้วยสีดำหรือสีน้ำเงิน แก้ไขหรือแสดงความคิดเห็นด้วยสีแดง

5. วิธีเขียนหัวเรื่อง
– ประเด็นปัญหา + ข้อสรุป
– ใคร ทำอะไร กับใคร / ที่ไหน / อย่างไร

6. การจดบันทึกต้องจดเป็นประโยค
– ข้อเท็จจริง จดจากความเข้าใจ
– สิ่งที่วิเคราะห์ได้ จดข้อสังเกต คำถาม หรือการแสดงความคิดเห็น
– ข้อสรุป สำหรับวิธีแก้ปัญหา หรือทางออกสำหรับปัญหา

7. ใช้ลูกศร + คำเชื่อม เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยง และจุดเด่น

8. การวิเคราะห์ ลองถามทำไม 5 ครั้ง

9. การสรุป ให้สังเกตว่าผู้รับสาร หรือผู้ฟัง สามารถ “เห็นภาพ” และ “นำไปปฏิบัติจริง” ได้หรือไม่

อันที่จริงหนังสือเล่มนี้สอนวิธีการใช้สมุดกราฟหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นสำหรับการเรียน การทำงาน หรือการนำเสนอ แต่เนื่องจากว่าเค้าโครงการใช้เหมือนกัน คือ ใช้สมุดกราฟ ใส่หัวเรื่อง และแบ่งหน้ากระดาษเป็น 3 ส่วน รวมถึงใน 1 คน ควรมีวิธีการใช้แค่ 1 รูปแบบ ในแต่ละช่วงวัย

เมย์อยู่ในช่วงวัยที่ทั้งเรียนและทำงาน ก็เลยเลือกที่จะประยุกต์ใช้แบบนี้ค่ะ

, , , ,

แสดงความคิดเห็น